Βράβευση της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ για τη συνεισφορά της σε ερευνητικά έργα από τον θεσμό Supply Chain Awards 2018

   Βράβευση της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ για τη συνεισφορά της σε ερευνητικά έργα που έχουν στόχο αποδοτικότερες και φιλικότερες στο περιβάλλον εμπορευματικές μεταφορές. Η εταιρία βραβεύτηκε με SILVER βραβείο στον τομέα Ερευνητικά Έργα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

   Η βράβευση τελέστηκε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 από τον θεσμό Supply Chain Awards 2018, σε μια υπέρλαμπρη Τελετή Απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτήμα Αριάδνη στην Βαρυμπόμπη. Τα βραβεία διοργανώνουν το Supply Chain Institute και η Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Στην τελετή απονομής, βραβεύτηκαν τα καλύτερα έργα και οι πρωτοβουλίες από εταιρίες και οργανισμούς για την αριστεία τους στον σημαντικό αυτό κλάδο για την Εθνική Οικονομία. Στον χώρο παρευρέθηκαν περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες και φορείς του κλάδου στη χώρα μας, εκπρόσωποι Υπουργείων, Συνδέσμων και δημοσιογράφοι. Τα έργα αναδείχθηκαν από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εξέχοντες ακαδημαϊκούς και διακεκριμένα στελέχη του κλάδου, μέσω αδιάβλητης online διαδικασίας.    

   Η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της στροφής προς την αεροφόρα ανάπτυξη και για περισσότερα από 10 χρόνια συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά έργα. Η εταιρία επενδύει συνεχώς στην κατεύθυνση ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και νέων τεχνολογιών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, πάντα στο πλαίσιο βελτίωσης του κλάδου και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας του.

   Η εταιρία συμμετείχε σε σπουδαία ερευνητικά έργα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την αποδοτικότητα των σύγχρονων κινητήρων βαρέων οχημάτων, τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω προγράμματα:

1. Το πρόγραμμα "Optitruck" το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 με προοπτική ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2019. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020 (GV-06-2015) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τοερευνητικόέργο TEMR "Transportation Emissions Measurement and Reaction", στοοποίοηΗΛΙΑΔΗΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΑΕσυμμετείχεωςβιομηχανικόςεταίρος.

3. Το ερευνητικό έργο ACTIS "Advanced Cargo Transport Information Services" (Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων), το οποίο αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την βελτίωση της απόδοσης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου των μεταφορών.

   Η συνεχής ενημέρωση για καινοτομίες, η δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς έρευνας (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κατασκευαστές εξοπλισμού), η μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία και η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού, είναι βασικές αξίες της εταιρίας που μέσω της συμμετοχής στα ανωτέρω προγράμματα, πέτυχε να αναπτύξει περαιτέρω.

   Η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ δεσμεύεται να συνεχίσει στην ίδια πορεία και τα επόμενα χρόνια καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της εταιρίας σε θέματα Έρευνας & Καινοτομίας (R&D), καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Βράβευση της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ για τη συνεισφορά της σε ερευνητικά έργα από τον θεσμό Supply Chain Awards 2018