Συμμετοχή της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ στο Πρόγραμμα Optitruck

Στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών συντελείται τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τον κινητήρα, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα στα καύσιμα των Βαρέων Φορτηγών Οχημάτων.
Η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ, επιδιώκοντας να συνδράμει τα βέλτιστα στο σκοπό αυτό, συμμετέχει στο πρόγραμμα Optitruck, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του έργου είναι η συνεργατική λειτουργία ανεπτυγμένων τεχνολογιών του ελέγχου της κινηματικής αλυσίδας ενός φορτηγού αλλά και των ευφυών συστημάτων μεταφορών, με στόχο τη βελτίωση έως και 20% στην κατανάλωση καυσίμου φορτηγών οχημάτων άνω των 40t τεχνολογίας κινητήρων EURO6.

Συμμετοχή της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ στο Πρόγραμμα Optitruck