Οδική ασφάλεια

Πιστεύοντας ότι η εκπαίδευση λειτουργεί καταλυτικά στην προάσπιση της οδικής ασφάλειας, πραγματοποιούμε συνεχή σεμινάρια σε συνεργασία με πιστοποιημένους για αυτό φορείς.

Όλοι οι συνεργάτες μας που μεταφέρουν κατ εντολή μας, κατέχουν όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, αλλά τυγχάνουν και πρόσθετης κατάρτισης από εμάς τόσο στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς, όσο και στον τομέα της ασφαλούς πρόσδεσης φορτίων.

Οδική ασφάλεια