Βράβευση για συμμετοχή στο έργο TEMR

Η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ βραβεύθηκε για τη συμμετοχή της στο έργο με τίτλο «Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον (TEMR)» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015"
Το BRONZE βραβείο στην κατηγορία Reduction / Minimization Emissions δόθηκε στη σύμπραξη του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), της εταιρείας ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ και της εταιρείας ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΑΕ, στην τελετή απονομής των Energy Mastering Awards 2015 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.
Το έργο TEMR στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εμπορευματικών μεταφορών προωθώντας τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των συναφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εξασφαλίζοντας παράλληλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Εκτιμάται ότι η συμμετοχή της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ στο έργο TEMR συνέβαλε ιδιαίτερα στην ανάδειξη της δυνατότητας εκμετάλλευσης της τεχνολογίας για την αποτελεσματικότερη μεταφορά και διακίνηση των εμπορευμάτων, δίνοντας την ευκαιρία αφενός στις αρχές να λαμβάνουν αποτελεσματικότερες αποφάσεις και μέτρα σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθείται και αφετέρου στις ιδιωτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς με μικρότερο κόστος και πιο φιλικές στο περιβάλλον.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των εμπορευματικών ροών αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές διαχείρισης στόλου, με στόχο την «πράσινη» ανάπτυξη και τη μείωση της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου, φιλοσοφία που ενστερνίζεται η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ.

Βράβευση για συμμετοχή στο έργο TEMR