Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ACTIS

Συμβάλλοντας στην βελτίωση της απόδοσης του κλάδου των μεταφορών και στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, η εταιρεία ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ, συμμετείχε στο ερευνητικό έργο ACTIS (Advanced Cargo Transport Information Services - Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων) με συντονιστή του έργου και επιστημονικό συνεργάτη το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ). ). Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015.
Για την υλοποίηση του ACTIS αξιοποιήθηκε η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ και ιδιαίτερα του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Γιώργου Ηλιάδη που ήταν και ο εμπνευστής του έργου.
Το έργο ACTIS εισαγάγει, για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, μια πρωτοποριακή και τεχνολογικά προηγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα πρακτόρευσης μεταφορικών υπηρεσιών η οποία προσφέρει μοντέρνες λειτουργικές δυνατότητες και υπηρεσίες, μεταφέροντας θεωρητική ερευνητική γνώση σε άμεσο επίπεδο πρακτικής εφαρμογής. Ταυτόχρονα παρέχει πλήθος άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα εκτίμηση του κόστους και του χρόνου διαδρομής, ενημέρωση σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο καθώς και την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών.
Το ACTIS στοχεύει να παρέχει δυνατότητες συνδυασμού φορτίων και διαθέσιμων οχημάτων ώστε να μειωθεί το ποσοστό των κενών μεταφορών που με μια συντηρητική εκτίμηση υπολογίζεται σήμερα γύρω στο 30%.
Τα οφέλη από την χρήση της πλατφόρμας αφορούν συνολικά την εθνική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Συνοπτικά αναφέρονται :

  • η αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου και ως εκ τούτου της ανταγωνιστικότητας του μέσω του μειωμένου και ευέλικτου κόστους μεταφοράς.
  • η μείωση των κενών χιλιομέτρων που διανύονται από τους χρήστες μεταφορείς με αντίστοιχη αύξηση της οδικής ασφάλειας και
  • η συνολική μείωση στην κατανάλωση καυσίμων και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ACTIS