Νέα

Βράβευση της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ για τη συνεισφορά της σε ερευνητικά έργα από τον θεσμό Supply Chain Awards 2018

Βράβευση της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ για τη συνεισφορά της σε ερευνητικά έργα που έχουν στόχο αποδοτικότερες και φιλικότερες στο περιβάλλον…

Συμμετοχή της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ στο Πρόγραμμα Optitruck

Στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών συντελείται τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με…

Βράβευση για συμμετοχή στο έργο TEMR

Η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ βραβεύθηκε για τη συμμετοχή της στο έργο με τίτλο «Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον (TEMR)»…

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ACTIS

Συμβάλλοντας στην βελτίωση της απόδοσης του κλάδου των μεταφορών και στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, η εταιρεία ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ,…

Horizon2020 - GREEN VEHICLE INITIATIVE - GV.6-2015 Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emission

Η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στο μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ το Horizon 2020 , συμμετέχοντας σε κοινοπραξία…

Σημαντική διάκριση και βραβείο για την «ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ», στην τελετή απονομής του θεσμού των Transport & Logistics Awards2015

Σημαντική διάκριση για την «ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ», στην τελετή απονομής του θεσμού των Transport & Logistics Awards2015, που απέσπασε το…