Τελωνειακές υπηρεσίες

Μεταφέροντας σε όλο τον κόσμο οφείλεις να προσφέρεις και τελωνειακές υπηρεσίες
Προσφέρουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών σε σχέση με τα τελωνεία, ήτοι:

Τελωνειακές Διατυπώσεις

Έχουμε την δυνατότητα διεκπεραίωσης τελωνειακών διατυπώσεων φορτίων από και προς τρίτες χώρες καθώς και διαχείριση φορτίων Transit ή φορτίων στα πλαίσια ενδοκοινοτικών μεταφορών.
Σε συνδυασμό με την ύπαρξη και παροχή τελωνειακών υποκείμενων χώρων, διαθέτουμε πλήρεις υπηρεσίες σε σχέση με τις υποχρεώσεις των πελατών μας προς τις τελωνειακές αρχές σε σχέση με τα εμπορεύματα που διακινούν.

Εκτελωνισμοί

Οι έμπειροι – επαγγελματίες εκτελωνιστές συνεργάτες μας έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν με ιδιαίτερη προθυμία για λογαριασμό των πελατών μας τελωνειακά έγγραφα EUR1, T1, T2, διασαφήσεις εξαγωγής και διεκπεραιώσουν εκτελωνισμούς εισαγωγών.

Εγκεκριμένος Παραλήπτης

Παραλαμβάνουμε εμπορεύματα απευθείας στις εγκεκριμένες τελωνειακά εγκαταστάσεις μας χωρίς το όχημα να προσέλθει προηγουμένως στο τελωνείο αποφεύγοντας τυχόν καθυστερήσεις
Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το τελωνείο μέσω συστημάτων πληροφορικής

Προσωρινή Εναπόθεση

Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν πρόσκαιρα, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών, χωρίς να καταβάλουν δασμούς και φόρους, εμπορεύματα που φθάνουν στη Θεσσαλονίκη με σκοπό

  • να επανεξαχθούν
  • να υπαχθούν σε καθεστώς αποταμίευσης
  • να εκτελωνιστούν

αποφεύγοντας κατά το χρόνο αυτό υψηλά έξοδα αποθήκευσης σε δημόσιους τελωνειακούς χώρους.

Τελωνειακή Αποθήκη Αποταμίευσης

Η άδεια Τελωνειακής Αποθήκης Αποταμίευσης, που κατέχουμε, δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να μη καταβάλουν δασμούς και φόρους για το χρονικό διάστημα που τα εμπορεύματά τους παραμένουν στην αποθήκη μας.

Τελωνειακές υπηρεσίες