Συνδυασμένες – διατροπικές μεταφορές

Μερικοί προορισμοί απαιτούν κάτι περισσότερο από ένα φορτηγό

Με την καλή συνεργασία μας με παγκόσμιους διαχειριστές συνδυασμένων - διατροπικών μεταφορών (Intermodal transports) για την εξυπηρέτηση μεταφοράς μοναδοποιημένων φορτίων σε όλο τον κόσμο, μπορούμε να προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα μεταφοράς.

Η συμμετοχή μας σε παγκόσμια δίκτυα διατροπικών μεταφορών δίνει την δυνατότητα να υλοποιούμε μεταφορές σε όλο τον κόσμο.

Ένας έξυπνος συνδυασμός φορτηγών, τρένων και πλοίων, προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για οικονομική, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον μεταφορά.

Συνδυασμένες – διατροπικές μεταφορές