Μεταφορές ανακυκλώσιμων – αποβλήτων

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Διαθέτουμε άδειες μεταφοράς αποβλήτων από το ΥΠΕΚΑ και προσφέρουμε υπηρεσίες μεταφορών τέτοιων υλών σε όλη την Ελλάδα συμμετέχοντας σε αλυσίδες φορέων ανακύκλωσης.

Μεταφορές ανακυκλώσιμων – αποβλήτων