Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Τα επικίνδυνα εμπορεύματα απαιτούν ποιότητα της μεταφοράς στο υψηλότερο επίπεδο τηρουμένων των νομικών απαιτήσεων όπως προβλέπονται από τη σύμβαση ADR.

Η τακτική κατάρτιση του προσωπικού μας παρέχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα τα επικίνδυνα προϊόντα όταν αυτά μεταφέρονται σε συσκευασίες ή σε containers.

Η ασφάλεια προηγείται των πάντων.

*** Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την μεταφορά υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα οχήματα

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων