Μεταφορές φορτίων groupage

Μικροποσότητες σε ειδική μεταχείριση

Είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με μεταφορικά δίκτυα στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να μεταφέρουμε φορτία που δεν συμπληρώνουν τον ωφέλιμο χώρο ενός φορτηγού.

Μπορούμε να εγγυηθούμε ένα δίκτυο που λειτουργεί αδιάκοπα με τις ορθές διαδικασίες για τη μεταφορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Μεταφορές φορτίων groupage