Μεταφορές υπέρβαρων και υπέρογκων προϊόντων

Δεν υπάρχει φορτίο που να μη μεταφέρεται

Τα υπερμεγέθη φορτία και μεγάλου βάρους αντικείμενα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και διαχείριση.
Εμείς φροντίζουμε για την ακριβή σχεδιασμό της διαδρομής, την έκδοση των απαραιτήτων αδειών και την παροχή του ειδικού εξοπλισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία μεταφοράς.
Η εμπειρία από εκτέλεση δύσκολων έργων συνδυαζόμενη με την γνώση εγγυώνται την σωστή διεκπεραίωση,

Μεταφορές υπέρβαρων και υπέρογκων προϊόντων