Μεταφορές χύμα προϊόντων

Ασυσκεύαστα προϊόντα σε ειδική μεταχείριση

Διάφορα οχήματα από το στόλο μας έχουν έχουν την δυνατότητα μεταφοράς χύδην ή ασυσκεύαστων εν γένει εμπορευμάτων.
Οι απαιτήσεις των πελατών μας ικανοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Διαθέτουμε οχήματα με σταθερά πλαϊνά και ανατροπή για μεταφορά

  • Γεωργικών προϊόντων
  • Ανακυκλώσιμων υλικών
  • Αδρανών υλικών
  • Ά υλών
  • Σωλήνων
Μεταφορές χύμα προϊόντων