Μεταφορές με επικαλυπτόμενα οχήματα

Μεταφέρουμε τα προϊόντα σας με αξιοπιστία και ευελιξία

Μία από τις πιο ευέλικτες και εύχρηστες λύσεις είναι η μεταφορά με αυτοκίνητα με μουσαμά με πλαϊνά τύπου κουρτίνας.
Μεταφέρουμε τα πάντα σε πλήρη φορτία με επικαθήμενα (ημιρυμουλκούμενα) φορτηγά οχήματα ( 13,60 μέτρα χώρος φόρτωσης )
Οι υπηρεσίες μεταφορών μας καλύπτουν όλη την Ελλάδα, τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ιδιαίτερα της Βαλκανικής.
Έχουμε την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις μεταφοράς όλων των αγαθών.
Αν υπάρχουν ιδιαίτερες επιθυμίες, τότε οι υπάλληλοί μας θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν το έργο, γιατί καθημερινά εργαζόμαστε σε μεμονωμένες λύσεις και ιδέες.

Μεταφορές με επικαλυπτόμενα οχήματα