Υποστηρικτικές υπηρεσίες container

Το depot μας έχει δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών που αφορούν:

  • Ρευματοδότηση ψυγείων container
  • Απεντόμωση container
  • Τοποθέτηση liner εντός container
Υποστηρικτικές υπηρεσίες container