Πλήρωση/Εκκένωση Containers

Παραλαμβάνουμε από αυτοκίνητα και τοποθετούμε εντός κάθε προϊόν που μπορεί να μεταφερθεί με container:

 • παλετοποιημένα φορτία
 • φορτία σε big bags
 • κιβώτια
 • ρόλους χαρτιού
 • μπάλες βαμβακιού
 • μπάλες καπνού
 • μπάλες δερμάτων
 • όγκους μαρμάρων
 • αυτοκίνητα
 • μηχανήματα
 • προϊόντα με μορφή χύδην
 • ορυκτά

Ασφαλίζουμε (Lashing & Securing) τα προϊόντα εντός του container σύμφωνα με τους κανόνες πρόσδεσης
Αντίστοιχα εκκενώνουμε και παραδίδουμε επί αυτοκινήτου

Πλήρωση/Εκκένωση Containers