Αποθηκεύσεις Εμπορευμάτων

Αποθηκεύουμε προσωρινά εμπορεύματα που προορίζονται να τοποθετηθούν σε container για να μεταφερθούν περαιτέρω καθώς και εμπορεύματα που εξήχθησαν από container.

Ο στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος 1.500 τμ ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές.

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή ή την παράδοση τέτοιων προϊόντων.

Αποθηκεύσεις Εμπορευμάτων