Αποθηκεύσεις κενών & εμφόρτων Containers

Σε ένα κομβικό σημείο, 3,5 χλ από το λιμάνι Θεσσαλονίκης και σε άμεση επαφή με το Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύουμε περισσότερα από 4.000 TEUS κενά και έμφορτα.

Τα ανυψωτικά μας μηχανήματα έχουν την δυνατότητα να χειριστούν κάθε τύπο και μέγεθος container.

Εξειδικευμένοι επιθεωρητές εξετάζουν την κατάσταση των containers.

Ενημερώνουμε με τακτική αναφορά με e-mail (ή fax) για τα αποθέματα με γνωστοποίηση της χρονικής στιγμής εισόδου και εξόδου.

Αποθηκεύσεις κενών & εμφόρτων Containers