Ιστορικό

Η εταιρία ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ συστάθηκε το 1998.

Η εταιρία αποτελεί προϊόν συγχώνευσης τριών ατομικών επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, του Ιωάννη Ηλιάδη, του Γεωργίου Ηλιάδη και του Ηλία Ηλιάδη, των οποίων την δραστηριότητα συνέχισε.

Η αρχική δραστηριότητα οφείλεται στον Ιωάννη Ηλιάδη ο οποίος είναι μεταφορέας από το 1952, ενώ σήμερα είναι ο πρόεδρος της ΑΕ ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Γεώργιος Ηλιάδης ο οποίος έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπροσώπηση του κλάδου ως πρόεδρος του συλλόγου logistics, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μεταφορών, α/προεδρος του Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Ηλίας Ηλιάδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεταφορέων και της Γενικής Συνομοσπονδίας.