Προφίλ

Προφίλ

Η ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ εξυπηρετεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές τόσο εντός Ελλάδος, όσο και σε διεθνές πεδίο.

Εξειδικεύεται στη μεταφορά containers όλων των τύπων και μεγεθών.
Προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης containers καθώς και υπηρεσίες εκκένωσης-πλήρωσης. Επιπλέον πραγματοποιεί επισκευές containers.

Παρέχει υπηρεσίες οδικών μεταφορών σε όλη την Ευρώπη με εξειδίκευση τις χώρες της Βαλκανικής.

Συνεργάζεται με παγκόσμιους διαχειριστές συνδυασμένων - διατροπικών μεταφορών (Intermodal transports) για την εξυπηρέτηση μεταφοράς μοναδοποιημένων φορτίων σε όλο τον κόσμο.

Αποθηκεύει εμπορεύματα και εμπορευματοκιβώτια σε ελεύθερες και τελωνειακές αποθήκες.