Υποδομές

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 28 στρεμμάτων βρίσκονται σε απόσταση 3,5 χλμ από το εμπορευματικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει μακροχρόνια μισθωμένο από τον Ο.Λ.Θ. γήπεδο σε επαφή με τις εγκαταστάσεις του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία κατέχει 15 οχήματα δημόσιας χρήσης (ελκυστήρες) και 45 ημιρυμουλκούμενα για μεταφορές containers και εμπορευμάτων.

Συνεργάζεται με πληθώρα μεταφορέων σε μόνιμο επίπεδο ώστε να εξυπηρετεί κάθε μεταφορική ανάγκη.
Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό ανυψωτικών μηχανημάτων, για την φορτοεκφόρτωση containers και εμπορευμάτων, με ανυψωτική ικανότητα από 2,5 έως και 42 τόννους.

Η λειτουργία της εταιρίας είναι πλήρως μηχανογραφημένη σε όλα τα επίπεδα με υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων για την αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων, εμπορευμάτων, λογιστικής και διαχείρισης οχημάτων καθώς όλα τα οχήματα διαθέτουν δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης.