Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 094526359
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΝΤΟΥ 40 (ΠΛΗΣΙΟΝ Β΄ΚΤΕΟ), ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Θ. 1362- 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310754900
FAX: 2310754904
Μ.Α.Ε 39954 / 62 / Β / 98 / 58
Γ.Ε.Μ.Η. 058148604000

Ισολογισμοί